Temperatur şovların həlləri

Şovların və dərzlərin izolyasiyası üçün bantlar

Temperatur şovların arasındakı boşluğu bağlamaq üçün və beton birləşmə yerlərində həm beton daxildə həm də üz hissəsində sudan izolyasiyası üçün istifadə olunan məhsullardır.

Dekorativ profillər

Dekorasiya məqsədi üçün kauçuk və aluminium profil birləşmələrindən hazırlanır. Tikililərin daxili məkanlarındakı temperatur boşluğunu dekorativ şəkildə dizayna uyğun örtmək üçün hazırlanır.