ECB membran

ECB Geomembran xüsusiyyətləri:

ECB (Ethylene Copolymer Bitumen) geomembran, bitumun modifikasiyası ilə termoplastik qranullar halında olan bu xammalın ekstruziya xəttindən keçirilməsi nəticəsində istehsal olunan su izolyasiya məhsuluna verilən addır. Yüksək performansa malikdir, zaman keçdikcə xüsusiyyətlərini itirmir.

Nəyə görə ECB membran ?
1. Bitki və ağac köklərinə davamlıdır.
2. Yüksək dartılma qabiliyyətinə malikdir
3. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarına qarşı davamlıdır.
4. Bütün yeraltı turşulara, ozon, ehəng suyu, bitum, neft turşularına, karbamid və s. kimi bir çox kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır.
5. EPS, XPS və bitumla uyğundur, köhnə bitumlu örtüklərə birbaşa tətbiq oluna bilər.
6. Dəniz suyuna davamlıdır.
7. Yol inşaatında bir başa asfalt altında istifadə oluna bilir.

Tətbiq sahələri:
1. Tunellərdə
2. Yeraltı keçidlərdə
3. Bünövrədə- Təməl və Pərdələrdə
4. Açıq terras damlarda və balkonlarda
5. Texniki su anbarlarında- rezervuarlarda
6. Neftlə və neftli birləşmələrlərin toplanma sahələrində
7. Sənaye və məişət tullantılarının depolama anbarlarında
8. Yol inşaatında bir başa asfalt altında
9. Neft ilə çirklənmiş ərazilərdə bünövrə izolyasiyasında